Disclaimer Museumkaart.nl

Deze Museumkaart site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt door de Stichting Museumkaart. Wij doen ons uiterste best om gebruikers van de site – onder wie Museumkaarthouders - te informeren over het enorme culturele kapitaal dat van ons allemaal is. 

Ondanks de zorg die wij besteden aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site, kunnen wij  hierop geen garantie geven. De stichting, daaraan gelieerde organisaties zoals musea, andere bij deze site betrokken organisaties en bij deze organisaties werkzame personen zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van - informatie - op de site en (in)directe schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn. 

Alle teksten, beeld- en navigatiematerialen zijn eigendom van de Stichting Museumkaart of van aan haar gelieerde organisaties. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan contact met ons op: klantenservice@museumkaart.nl