Over ons

OVER JOUW MUSEUMKAART

Het gaat goed met de Museumkaart
Nederlanders voordelig toegang bieden tot allerlei interessante musea en hun schitterende collecties. Musea die daardoor meer bezoekers trekken en meer inkomsten hebben. Dat is het idee achter de Museumkaart. Al meer dan 35 jaar uniek in de wereld. 
 

Meer dan een miljoen fans
Ruim 1,4 miljoen mensen hebben een Museumkaart. En die maakt het wel heel makkelijk een museum binnen te stappen. Bij iedereen in de buurt zijn verrassende collecties en bijzondere tentoonstellingen te vinden. Ons échte goud is vaak dichterbij dan je denkt!
 

Alleen of samen
Museumkaarthouders kunnen zich alleen of samen, met hun gezin of met hun beste vrienden, laten verrassen en inspireren door de vele museumschatten in het hele land. Op Museumkaart.nl vind je het aanbod van de musea. Voor kinderen en (groot)ouders is er Museumkids.nl. Kinderen t/m 12 jaar kunnen als Museuminspecteurs hun bezoek verlevendigen én nuttig maken. Wie niet in zijn eentje naar een tentoonstelling wil, kan gebruik maken van MuseumkaartMatch. Deze online dienst, speciaal voor Museumkaarthouders, brengt gelijkgestemde museumliefhebbers samen voor een gemeenschappelijk museumbezoek.
 

Overtuigend
De Museumkaart - de sleutel tot meer dan 400 musea in Nederland -  is in 2018 maar liefst 8,9 miljoen keer gebruikt. Gemiddeld bezoekt een kaarthouder in 12 maanden 6 keer een museum. Dat zijn indrukwekkende cijfers die duiden op de grote aantrekkingskracht van de musea. Wil je meer weten over de duidelijke taal die de cijfers spreken? Kijk dan ook eens op ons jaarverslag.
 

Eenvoudig
Het principe achter de Museumkaart is eenvoudig. Het bedrag dat kaarthouders voor de Museumkaart betalen gaat in een grote geldpot. Het geld in die pot wordt jaarlijks verdeeld onder de deelnemende musea. Dit gebeurt op basis van de toegangsprijs en het aantal kaartbezoeken dat musea krijgen. Zo komen alle inkomsten ten goede aan de deelnemende musea!  De Museumkaart is goed voor 10% van de eigen inkomsten van de museumsector in Nederland. In 2018 hebben de musea € 60 miljoen voor bezoeken met de Museumkaart ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat de sector in 2017 zonder Museumkaart bijna € 30 miljoen minder aan entreegelden zou hebben gekregen. Bovendien besteden Museumkaarthouders ook nog een fors bedrag in de musea. Al met al draagt de Museumkaart substantieel bij aan het verdienvermogen van musea. 
 

Collectief
De Museumkaart, een initiatief van de musea zelf, bestaat sinds 1981. Niet alleen het aantal kaarthouders groeit nog steeds, ook het aantal deelnemende musea. De exploitatie van de kaart is ondergebracht in Stichting Museumkaart, een ongesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk. De stichting is onderdeel van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea. De Museumkaarthouders, de musea en de vereniging bouwen samen aan het versterken van het grote publieke belang van musea. Musea die met hun collecties de maatschappij voortdurend verrassen en verrijken. Want in deze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten!  
 

Bedrijfsgegevens

 

Statutaire naam Stichting Museumkaart
Publieksnaam Museumkaart
Postadres Postbus 2975, 1000 CZ Amsterdam  
Website www.museumkaart.nl
Contactadres klantenservice@museumkaart.nl
Kamer van Koophandel Registratienummer 41234676
RSIN, fiscaal ANBI Registratienummer 5412596
BTW nummer NL5412596B01
Wet Bescherming Persoonsgegevens Registratienummer 1054116
Bankgegevens BIC-code ABNANL2A; IBAN-code NL41 ABNA 0455 1334 25

 

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten luidt: ‘De stichting heeft ten doel zorg te dragen voor een gezonde exploitatie van de Museumkaart. De Stichting houdt zo veel mogelijk rekening met de belangen van de aangesloten musea en de – potentiële - houders van de Museumkaart.’ 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: mevrouw I. Asscher-Vonk, penningmeester: de heer E. Goudswaard, vice-voorzitter: de heer E. van Ginkel, mevrouw S. Bak, mevrouw M. Splint, de heer S. Schoonderwoerd, de heer A. Warmenhoven. Kijk hier voor hun (neven)functies.

Dagelijkse leiding

Waarnemend directeur: Mirjam Moll

Beleids- en jaarplan

Stichting Museumkaart is er voor de collectieve promotie van de bij de Museumvereniging aangesloten musea en (presentatie)instellingen. De Museumvereniging is de brancheorganisatie van musea in Nederland. Musea werken samen in de Museumvereniging om collectief te doen wat alleen collectief kan: het belang van musea voor de maatschappij uitdragen en ervoor zorgen dat musea hun taak zo goed mogelijk kunnen waarmaken. Daartoe beïnvloeden we de politieke en de publieke opinie, promoten we musea aan het publiek en ondersteunen we musea in hun professionaliteit. Het beleidsplan 2017-2019 van de Museumvereniging gaat onder andere in op het vergroten van het verdienvermogen van musea door collectieve promotie, waaronder de Museumkaart.

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Museumkaart volgt de Governance Code Cultuur. Bestuurders ontvangen ten hoogste een onkostenvergoeding. De statutair directeur - in dienst bij de Museumvereniging - heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een in de sector passende bezoldiging.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014