Privacy en veiligheid Museumkaart

Ben je benieuwd hoe wij omgaan met jouw gegevens?

Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit! Je persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Het versterken van het publiek belang van musea, dat is waar de Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland, naar streeft. De vereniging is uitgever van de Museumkaart waarvan de exploitatie is ondergebracht in Stichting Museumkaart.

Vanuit Stichting Museumkaart, een onafhankelijke, ongesubsidieerde stichting zonder winstoogmerk, willen we een zo groot mogelijk publiek interesseren voor museale collecties over geschiedenis, beeldende kunst, natuurhistorie, economie, wetenschap, techniek en volkenkunde. Elke collectie toont ons een deel van een geweldig cultureel kapitaal dat van ons allemaal is – ons échte goud!

Op deze site zetten we de Nederlandse musea volop in de schijnwerpers. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd en werken we samen met musea en andere organisaties. Vanaf 25 mei 2018 houden we ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Wil je meer weten over wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het algemeen voor jou betekent? Bekijk dan ‘Controle over je data’ op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij jou als persoon horen, bijvoorbeeld wie je bent, waar je woont of hoe je eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, profielfoto en  Museumkaartnummer.  

Onze websites en app’s vragen en bewaren deze informatie zodat je kunt inloggen en alles wat je zelf hebt ingevuld kunt zien en teruglezen. Deze gegevens zijn van jou. Je mag er dus altijd voor kiezen om ze te laten verwijderen. Hier lees je welke gegevens we van jou bewaren, waarom, en wat we ermee doen.  

Dit zijn de gegevens die we van je vragen of gegevens die zelf kunt toevoegen als je dat wilt:

 • Voor- en achternaam en geboortedatum: je voor- en achternaam en geboortedatum bewaren we om vast te stellen dat je gebruik kunt maken van onze dienstverlening.
 • E-mailadres, woonadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (IBAN) en Museumkaartnummer: deze gegevens gebruiken wij om je account te registreren en om eventueel contact met je op te nemen en in geval van verlenging van de kaart jou een betalingsverzoek te doen. Wanneer zich wijzigingen in deze gegevens voordoen, dan zal je deze wijzigen in Mijn Museumkaart of contact met ons opnemen via het contactformulier of de klantenservice.
 • Profielfoto: de foto maakt je Museumkaart nog persoonlijker. Bovendien is die zo voor de baliemedewerkers eenvoudiger te controleren. Je zorgt zelf voor een profielfoto en koppelt deze aan je Museumkaart. Zo weten we zeker dat jij het bent. Als je een nieuwe Museumkaart aanschaft, is de foto verplicht.
 • Voorkeuren: we willen graag weten of je wel of niet een e-mail nieuwsbrief ‘Museumtips’ van ons wilt ontvangen over allerlei tentoonstellingen, activiteiten in musea, diensten en producten van de Museumkaart. Je kunt je hiervoor aan- en afmelden in Mijn Museumkaart of contact met ons opnemen via het contactformulier of de klantenservice.
 • Bezoeken: aan je account in Mijn Museumkaart koppelen wij afbeeldingen van de musea waar jouw Museumkaart gescand is bij de controle op de geldigheid ervan én voor registratie van het bezoek. Geldige bezoeken laten we registreren om er voor te zorgen dat het museum voor jouw bezoek een vergoeding ontvangt die gebaseerd is op de toegangsprijs van het museum.
 • Matchprofiel: aan je account in Mijn Museumkaart kun je een profiel koppelen om gebruik te maken van MuseumkaartMatch. Wanneer een deelnemer wil reageren op een profiel of een oproep van een andere deelnemer dan biedt MuseumkaartMatch de mogelijkheid een bericht te versturen om contact te leggen. In dit bericht wordt het e-mailadres van de verzender bekendgemaakt aan de ontvanger, teneinde het leggen van daadwerkelijk contact tussen beiden mogelijk te maken. Door het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden MuseumkaartMatch gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn of haar e-mailadres in het bericht wordt opgenomen en zo éénmalig aan de ontvangende deelnemer wordt verstrekt.

Als je voor het eerst gebruik maakt van Mijn Museumkaart moet je je online aanmelden en een aantal gegevens invullen. Ook als je ons een e-mailbericht stuurt met een vraag krijgen we persoonsgegevens van jou. Wij zullen jouw gegevens dan alleen gebruiken voor zover dat nodig is om jouw vraag te beantwoorden, om contact met je te onderhouden, of voor het doel waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld aanmelding voor een nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren al jouw gegevens in ieder geval zolang je Museumkaarthouder bent. Binnenkort bepalen we of we de gehele historie blijven bewaren of slechts een deel. We bewaren je gegevens nog één jaar nadat de kaart niet is verlengd. Daarna zullen we je account definitief verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Sommige gegevens zoals je museumbezoeken mogen we volgens de AVG anonimiseren of niet-herleidbaar maken voor algemene onderzoeken naar museumbezoeken over een bepaalde periode.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 • Inzien
  Wil je zien hoe wij je gegevens verwerken en met welk doel dan kun je bij de klantenservice vragen om per post een speciaal formulier toe te zenden waarop je dat verzoek kunt invullen. Het formulier zend je ondertekend retour naar Klantenservice Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel. Om zeker te weten dat jij het bent, vragen wij jou om je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen. Vergeet niet om op de kopie je burgerservicenummer (BSN), het nummer van je identiteitsbewijs en je foto af te schermen door bijvoorbeeld ‘KopieID’ app te gebruiken.
   
 • Veranderen
  Wanneer je niet langer informatie van ons wilt ontvangen, zoals onze nieuwsbrief ‘Museumtips’ dan kun je je daarvoor afmelden in je profiel op Mijn Museumkaart of je afmelden onderaan iedere nieuwsbrief. Wil je andere gegevens veranderen, dan kan je dat zelf doen in Mijn Museumkaart.

  Als je zelf de gegevens niet kunt veranderen, dan kan je de klantenservice vragen om per post een speciaal formulier toe te zenden waarop je de gewenste veranderingen in kunt vullen. Het formulier zend je ondertekend retour naar Klantenservice Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel. Om zeker te weten dat jij het bent, vragen wij jou om je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen. Vergeet niet om op de kopie je burgerservicenummer (BSN), het nummer van je identiteitsbewijs en je foto af te schermen door bijvoorbeeld ‘KopieID’ app te gebruiken.
   
 • Verwijderen
  Wil je je gegevens laten verwijderen dan kun je bij de klantenservice vragen om per post een speciaal formulier toe te zenden waarop je dat verzoek kunt invullen. Het formulier zend je ondertekend retour naar Klantenservice Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel. Om zeker te weten dat jij het bent, vragen wij jou om je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen. Vergeet niet om op de kopie je burgerservicenummer (BSN), het nummer van je identiteitsbewijs en je foto af te schermen door bijvoorbeeld ‘KopieID’ app te gebruiken.

Waarom houden we je clickgedrag bij?

Museumkaart.nl is de website van Stichting Museumkaart, waarop je onder meer een Museumkaart kunt bestellen, registreren, de persoonlijke inlogpagina Mijn Museumkaart kunt gebruiken, speciale tips voor kaarthouders vindt en je kunt laten inspireren door ruim 400 musea en een veelvoud aan tentoonstellingen. Op de site wordt bijgehouden wie de website bezoekt en hoe daar gebruikt van wordt gemaakt. Dit gebeurt anoniem, dat wil zeggen dat wij niet kunnen zien wie die bezoekers precies zijn. Waarom doen we dit? Omdat we zo kunnen kijken of we Museumkaart.nl verder kunnen verbeteren.

Waarom leggen we gegevens vast?

Wanneer je gebruik maakt van Museumkaart of contact hebt met Museumkaart, legt Museumkaart gegevens vast. Museumkaart gebruikt deze gegevens om haar taken en dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld zodat je kunt inloggen of wij contact met je kunnen opnemen. Onderdeel van deze dienstverlening is om gebruikers te informeren over tentoonstellingen, activiteiten in musea, diensten en producten van de Museumkaart.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening maakt Stichting Museumkaart gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (dataverwerkers), met wie Stichting Museumkaart een zogenaamde verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Dit betekent dat deze verwerkers nooit mogen handelen buiten de instructies van Stichting Museumkaart om. Museumkaart laat periodiek door een onafhankelijke deskundige laten vaststellen dat de beveiliging van de Museumkaart site voldoende is.  

De door Museumkaart verwerkte gegevens worden slechts gedeeld met de uitgever van de Museumkaart: de Museumvereniging. De Museumvereniging gebruikt deze gegevens op dezelfde wijze als de Stichting Museumkaart: om bezoekers en gebruikers te informeren over activiteiten, diensten en producten van de bij de Museumkaart aangesloten musea.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan andere partijen verstrekken, tenzij er volgens de politie (waaronder de afdeling Kunst en Antiek Criminaliteit) acute dreiging is of dat door de rechter wordt afgedwongen.

Koppeling aan Mijn Museumkaart

Iedereen die een Museumkaart aanschaft, moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden Museumkaart. Deze zijn te vinden op de site www.museumkaart.nl. Als je je Museumkaart hebt gekoppeld aan je profiel op Mijn Museumkaart wordt bepaalde informatie, zoals je profielfoto en bezoek aan musea, getoond in je profiel op Mijn Museumkaart.
Heb je een Museumkaart aangeschaft bij een museum of online? Dan is een profielfoto verplicht. Je kunt dus geen nieuwe Museumkaart meer kopen zonder je foto erop. Momenteel heeft ongeveer tweederde van alle actieve Museumkaarten een foto. Op termijn zullen we ook bij verlenging van de Museumkaart een profielfoto verplicht stellen. De foto maakt je Museumkaart nog persoonlijker; bovendien is het zo voor de baliemedewerkers eenvoudiger te controleren en help je mee om wachtrijen te voorkomen.

De informatie die hoort bij je Museumkaart, zoals je adres en de geldigheid van je kaart, wordt automatisch verwerkt om - na registratie van een tijdelijke kaart – je definitieve Museumkaart te ontvangen of om er bij verlenging voor te zorgen dat je tijdig en op het juiste adres een nieuwe Museumkaart ontvangt. De informatie op Mijn Museumkaart is dus niet rechtstreeks  toegankelijk voor de medewerkers van Museumkaart en ook niet voor anderen. De gegevens van je Museumkaart zijn ook niet openbaar zichtbaar maar alleen voor jou in je profiel

Profilering en cookies

Om jou de beste online ervaring te bieden, kunnen wij kunnen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar koppelen. Dat kunnen gegevens zijn die je hebt achtergelaten op sites van Stichting Museumkaart (zoals museumkids.nl, museumkaart.nl, m.museumkaart.nl, museumkaartmatch.nl, nationalemuseumweek.nl). Door jouw gegevens te combineren zullen wij op termijn meer gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de sites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en museumbezoeken. Ook onze nieuwsbrief ‘Museumtips’ kunnen wij op deze manier over een tijdje voor jou personaliseren. Op deze manier willen wij je beter van dienst zijn.
Daarom kunnen wij bij het aanbieden van onze diensten gebruik maken van cookies. Dit is een bestandje met gegevens dat je computer ontvangt wanneer je onze websites bezoekt. Er zijn diverse soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst.
 • Google Analytics
  We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Analytics cookies mogen zonder voorafgaande toestemming worden geplaatst.
 • Sociale media
  Op de websites kunnen functionaliteiten van AddThis zijn opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram. Deze functionaliteiten werken door een code die van AddThis zelf afkomstig is. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Zie voor meer informatie www.addthis.com/privacy.
 • Blokkeren van cookies
  De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.
 • Achteraf verwijderen cookies
  Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen om de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

Hoe om te gaan met websites van derden?

Deze privacyverklaring is alleen op deze site van toepassing. Dus niet op sites van derden die naar deze site doorlinken want wij kunnen jou niet garanderen dat andere sites betrouwbaar en veilig met je gegevens omgaan. Ook op de sites van derden zou je in hun privacyverklaring of privacy statement meer informatie moeten kunnen vinden hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Privacy staat hoog in het vaandel. In verband met onze verantwoordelijkheid voor o.a. de gegevens van meer dan 1,4 miljoen kaarthouders hebben wij besloten om vrijwillig een externe Functionaris voor de gegevensbescherming (“FG”) aan te stellen: mr. Els Doornhein van De Vos & Partners Advocaten N.V. De FG zal worden betrokken bij de naleving van de AVG. 


Wat te doen als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, helpen we je graag verder. Je kan ons per mail bereiken via het contactformulier of per post via Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel. In het geval dat we het niet eens worden, kun je een klacht in te dienen bij onze FG (edoornhein@devos.nl en/of de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op hun site vind je daarover meer informatie.

Wat doen wij aan beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Zo zorgen wij er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig getoetst worden.

Wijzigingen

We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Zorgvuldigheid

Wij vertrouwen erop je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Jouw suggesties om de zorgvuldigheid verder te verbeteren, ontvangen we graag: Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel of via ons contactformulier.

Laatste versie: 21 augustus 2019