Formulier voor tussentijdse opzegging na stilzwijgende verlenging Museumkaart

Dit formulier alleen invullen en versturen wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden, die gesteld zijn in artikel 8 lid 2 van de Gebruiksvoorwaarden Museumkaarthouders (versie 30 augustus 2019):

1.     Je wilt de overeenkomst tot stilzwijgende verlenging van een Museumkaart opzeggen.
2.     De kaart is stilzwijgend verlengd in de periode vanaf 1 september 2018 tot en met 30 september 2019.

3.     Je wilt de resterende jaarbijdrage terugontvangen.

Onderstaand formulier is gericht aan Stichting Museumkaart
Stichting Museumkaart
Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel
e-mail: klantenservice@museumkaart.nl 

Hierdoor informeer ik de Museumkaart dat ik de overeenkomst betreffende de automatische verlenging van de Museumkaart tussentijds opzeg en de resterende jaarbijdrage graag retour ontvang. Het gaat om: